TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT

TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT

Tulkkaukset Helsingin seudulla


Pääkaupunkiseudun Tulkkipalvelut Oy / PKStulkit tarjoaa kattavat tulkkaus- ja käännöspalvelut Helsingistä käsin.


Tulkkauspalvelumme

Tulkkimme ovat luotettavia ja kokeneita alan ammattilaisia, ja heitä sitoo ehdoton vaitiolo-ja salassapitovelvollisuus. Tarjoamme tulkkauspalveluja kaikkiin tilanteisiin niin viranomaisille, yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Tulkkauspalveluidemme kielivalikoimaan kuuluu yli 450 kieltä. 

Jätä tarjouspyyntö tulkkauspalvelusta.


Erilaisia tulkkauspalveluiden käyttötapoja:


Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus on viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun tulkkausta. Asioimistulkkauspalveluja käytetään päivittäisten asioiden hoidossa, asiakkaan tai viranomaisen tarvitessa tulkkia asian hoitoon. Asioimistulkkauksen käyttöaiheita tavallisesti on esimerkiksi haastattelut, kuulustelut, neuvottelut jne.


Ilmoitustulkkaus

Saatte asiakkaallenne haluamanne viestin perille ilmoitustulkkauksen avulla. Tässä tapauksessa tulkki välittää viestinne puhelimen välityksellä asiakkaan omalla kielellä.

Ilmoitustulkkauksen käyttöesimerkkejä on mm. vastaanottoajan sopiminen tai peruminen tai muun lyhyen tiedon välittäminen. Ilmoitettavan tekstin tulee olla selkeä, eikä se voi sisältää kysymyksiä. Asiakas saa viestin tulkattuna sanasta sanaan alkuperäisessä muodossaan.

Ilmoitustulkkauksen veloitus määräytyy yleensä puolen tunnin puhelintulkkauksen hinnan mukaan. Tulkki yrittää tavoittaa vastaanottavaa henkilöä viidesti yhden päivän aikana.


Oikeustulkkaus

Oikeustulkkaus on tarpeen erilaisissa juridisissa tilanteissa. Oikeustulkkaus tapahtuu usein konsekutiivitulkkauksena tai simultaanitulkkauksena. Oikeustulkkauksessa tulkin puolueettomuus on ehdoton vaatimus.


Puhelintulkkaus

Puhelintulkkaus sopii nihin tilanteisiin, joissa tulkkausapua tarvitaan nopeasti tai kiireisesti, tulkkaus on kestoltaan lyhyehkö ja tulkin ei ole välttämätöntä olla konkreettisesti läsnä. Puhelintulkkauksessa käytetään peräkkäistulkkausta, jolloin tulkattava ensin kertoo tulkattavan asian, jonka jälkeen tulkin tehtävä on tulkata se kolmannelle osapuolelle. Puhelintulkkaus on usein käytetty tulkkauksen muoto viranomaisyhteyksissä ja puhelintulkkaus on yleensä mahdollista saada hyvin nopealla aikataululla.


Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkausta kutsutaan myös peräkkäistulkkaukseksi, jolloin tulkki tulkkaa muistinsa tai muistiinpanojensa pohjalta puhujan puheen sisällön tämän puheenvuoron jälkeen. Konsekutiivitulkkaus sopii muun muassa kahdenkeskisiin tulkkauksiin tai ei-muodollisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin.


Konferenssitulkkaus

Konferenssitulkkaus tapahtuu joko konsekutiivitulkkauksena tai simultaanitulkkauksena konferenssitilanteissa. Konferensseissa on tärkeää, että kuulijoille välittyy konferenssissa käydyt keskustelut lähes samanaikaisesti kun ne viestitään.


Simultaanitulkkaus

Simultaani-eli samanaikaistulkkaus on tulkkaustilanne jolloin tulkki tulkkaa puhetta samanaikaisesti. Simultaanitulkkausta käytetään yleensä muodollisissa kokouksissa tai konferensseissa, joissa kuulijan on pystyttävä saamaan kokonaiskuva kokouksen tapahtumista mahdollisimman samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus vaatii laajaa tulkkaustaidon asiantuntemusta, nopeaa reaktiokykyä erilaisissa tilanteissa sekä kokemusta tarvittavien apuvälineiden käytöstä.


Videotulkkaus

Myös videotulkkaus on kauttamme mahdollista. Tämä mahdollistaa laadukkaan etätulkkauksen Suomeen ja myös ulkomaille visuaalisen yhteyden kautta.

Käyttöesimerkkejä videotulkkauksesta voi olla mm.

  • Viranomaistulkkaukset
  • Terveydenhuollon hoito- ja palvelutilanteet
  • Työpaikkahaastattelut
  • Etäkoulutukset
  • Liikeneuvottelut
  • Tuotetuki (etätuki)
  • Henkilöstöpalaverit


Tarjoamme laadukkaat tulkkauspalvelut myös viittomakielellä.

Kun tarvitset tulkkauspalveluja, on Pääkaupunkiseudun Tulkkipalvelut Oy / PKStulkit varma valinta. Ota meihin yhteyttä ja kerro, millaista tulkkausta tai käännöksiä tarvitset!


Käännökset Helsingin seudulla


Pääkaupunkiseudun Tulkkipalvelut Oy / PKStulkit tekee yleiset ja viralliset käännökset useille eri kielille. Meillä on vankka kokemus erilaisten tekstien kääntämisestä juridisista asiakirjoista markkinointimateriaalihin. Palvelemme yrityksiä ja yksityisiä asiakkaita Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla.


Tilaa käännös


Voit tehdä tilauksen tai pyytää tarjouksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@pkstulkit.fi

Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept